MKMRP Region Kalisz

ul. M.Konopnickiej 2-4 
62-800 Kalisz

Prezes Regionu

Krzysztof Białożyk  

 

                    Sekretarz

               Grzegorz Namysł

 
                V-ce Prezes

            Ireneusz Dziubek

 

                   Skarbnik

          Bogumiła Pawlaczyk

 

           Członkowie zarządu

             Henryk Dworczak

               Jacek Jannicki

     


 
Plan pracy regionu