Barwy klubowe

Logotypy stosowane w Mundurowym Klubie Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej


 

Pierwsze logo Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej
- prawnie zastrzeżone.

Było używane w początkowym okresie działalności Stowarzyszenia do czasu powstania pierwszych Regionów MKM RP.

Obecnie stosowane oficjalne logo Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Używane we wszystkich strukturach MKM RP przy oficjalnej reprezentacji Stowarzyszenia - obowiązujące wszystkie Regiony Stowarzyszenia.

Logo Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej zawierające wyróżnik
"ZARZĄD GŁÓWNY" zamiast wieńca.

Stosowane na elementach stroju członków Zarządu Głównego MKM RP, banerach przeznaczonych do wizualizacji imprez organizowanych przez MKM RP, listownikach służących do korespondencji oficjalnej, oraz wszystkich gadżetach przeznaczonych dla oficjalnej reprezentacji Stowarzyszenia firmowanych przez Zarząd Główny MKM RP.

Logo Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej zawierające wyróżnik
" NAZWY REGIONU " w ujęciu fragmentu wieńca.

Stosowane na banerach i flagach przeznaczonych do wizualizacji imprez organizowanych przez poszczególne Regiony  MKM RP.

 

 

Sztandar Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej


 

   
 Rewers sztandaru  Awers sztandaru

 

Sztandar ufundowany ze składek członków Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Z pełnym ceremoniałem poświęcony w dniu 8 marca w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu.
Uroczyście złożony 23 listopada 2012 w gablocie ekspozycyjnej w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

Używany przy szczególnie ważnych dla Stowarzyszenia okazjach.
Wprowadzany ceremonialnie przez Poczet Sztandarowy MKM RP.

HYMN MUNDUROWEGO KLUBU MOTOROWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


 
   Tekst hymnu do pobrania

    

Autorem słów i kompozytorem muzyki jest klubowy Kolega - Jacek Beszczyński

 

FUNKCYJNE DYSTYNKCJE GALOWE CZŁONKA MKM RP


W zależności od pełnionej w strukturach MKM RP funkcji, członek Stowarzyszenia ma prawo używać na pagonach koszuli galowej nakładek funkcyjnych oraz odpowiadających im baretek noszonych na marynarce galowej nad kieszenią, wg obowiązujących wzorów.

Prezydent MKM RP  - v-ce prezes Zarządu Regionu
   MKM RP
- asystent członka ZG MKM RP
- kapelan struktur MKM RP
- Przewodniczący Komisji
  Rewizyjnej,
- Przewodniczący  Sądu
  Koleżeńskiego,
- Przewodniczący  Rady
   Finansowej
- Przewodniczący Sekcji
  V-ce Prezydent  MKM RP                  - Dyrektor Biura ZG MKM RP
- v-ce Prezes Regionu MKM RP
- skarbnik Zarządu  Regionu
  MKM RP
- członek Sądu Koleżeńskiego,
- członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Prezydium
  Zarządu Głównego
  MKM RP
- Prezes Zarządu
  Regionu MKM RP będący
  członkiem ZG MKM RP
- Członek Zarządu Regionu MKM RP
- Przewodniczący Komisji ZG MKM RP
  Członek MKM RP,
nie pełniący funkcji
 

 

WZORY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH

W strukturach MKMRP obowiązują 3 wzory legitymacji członkowskich:

  • legitymacja wydana ze zdjęciem członka Klubu, opatrzona hologramem zawierającym datę ważności legitymacji
  • legitymacja wydana bez zdjęcia członka Klubu, opatrzona hologramem zawierającym datę ważności legitymacji
  • legitymacja wydawana ze zdjęciem lub bez niego, wg wzoru MKM RP, opatrzona hologramem CZŁONEK HONOROWY - ważna BEZTERMINOWO
    oraz legitymacja ZASŁUŻONY DLA POLICE MOTOR CORPORATION POLAND
  • legitymacja ZASŁUŻONY DLA POLICE MOTOR CORPORATION POLAND wydawana wyłączne ze zdjęciem, opatrzona hologramem PMCP

Wyłącznie na podstawie poniższych wzorów legitymacji, udzielane są 20 % zniżki w hotelach które podpisały z MKM RP umowy w ramach programu UNIFORM HOUSE, oraz udzielane stosowne bonifikaty w ramach bonusowego programu KLUBOWICZE - KLUBOWICZOM.
Legitymacje bez ważnego hologramu poświadczającego opłacenie składki członkowskiej jest nieważna i winna być zwrócona ZG MKM RP.

 

legitymacja MKM RP wydana ze zdjęciem członka Klubu,
opatrzona hologramem zawierającym aktualny rok ważności legitymacji

 

 

legitymacja MKM RP wydana bez zdjęcia członka Klubu,
opatrzona hologramem zawierającym aktualny rok ważności legitymacji

 


 

legitymacja MKM RP wydawana ze zdjęciem lub bez niego, wg wzoru MKM RP,
opatrzona hologramem CZŁONEK HONOROWY - ważna BEZTERMINOWO

 

 

legitymacja ZASŁUŻONY DLA POLICE MOTOR CORPORATION POLAND,
wydawana wyłącznie ze zdjęciem, opatrzona hologramem PMCP