Reguły naboru

Zasady naboru nowych członków  MKMRP

 

 1. Zasady wstępowania w szeregi Stowarzyszenia reguluje Statut MKMRP w rozdziale 3 § 11-14  KLIKNIJ i przeczytaj. 
  Zapisy te regulują zasady dotyczące statusu członka zwyczajnego jak i członka wspierającego.
 2. CZŁONEK ZWYCZAJNY - po podjęciu decyzji o chęci wstąpienia w szeregi Klubu i zapoznaniu się ze Statutem MKMRP – POBIERZ - oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej – POBIERZ - należy ją złożyć po uprzednim umówieniu się telefonicznie 
  - u właściwego Prezesa Zarządu Regionu MKMRP – zobacz dział REGIONY - dla kandydatów na członka zwyczajnego z poza Torunia 
  - bądź dostarczyć osobiście także po uprzednim umówieniu się telefonicznie u Prezydenta MKMRP – Andrzeja Woźniaka KONTAKT – dotyczy kandydatów z Torunia.
 3. CZŁONEK WSPIERAJĄCY – patrz pkt 6 niniejszego opracowania.
 4. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć:
  • Zdjęcie w stroju organizacyjnym – w Toruniu zdjęcia wykonuje Zakład Fotograficzny KODAK PRODUKTY przy ul. Prosta 17  – strój organizacyjny znajduje się w dyspozycji atelier, lub w mundurze służbowym.
   W Regionach informacji o możliwości wykonania zdjęcia do legitymacji udzieli Prezes Regionu.
   Zdjęcie można przesłać w wersji elektronicznej (min 300 dpi ) pocztą e-mail na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Składkę członkowską w obowiązującej wysokości – aktualnie 80 zł /rok - 
   płatną przelewem na rachunek bankowy ZG MKMRP – pobierz FORMULARZ
  • Dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego na zestaw startowy podstawowego wyposażenia członka MKMRP – ZOBACZ – aktualnie 80 zł jednorazowo - pobierz FORMULARZ
   Zestaw startowy wpisowego można odebrać osobiście wraz z legitymacją członkowską u kwatermistrza ZG MKMRP kol. Ryszarda Kochel – po umówieniu się telefonicznie tel. kom. 605 609 710 , lub zlecić wysyłkę pocztą na dowolny adres.  
 5. W ramach wniesionej składki członkowskiej, otrzymuje się jednoroczną legitymację członkowską, ważną nie przekraczalnie do dnia 31 grudnia danego roku, bez względu na to w którym miesiącu nastąpiło przyznanie członkostwa. 
  Wydanie kolejnej legitymacji na rok następny, następuje po dokonaniu kolejnej wpłaty składki na rok następny.
 6. Kandydatów na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny MKMRP na wniosek i rekomendację Prezesa Regionu,  lub po rozmowie weryfikacyjnej - po uprzednim umówieniu się telefonicznie KONTAKT - u Prezydenta MKMRP – kol. Andrzeja Woźniaka.
 7. Z chwilą otrzymania legitymacji członkowskiej, członek nabiera wszystkich uprawnień statutowych ( w strukturach Stowarzyszenia nie ma okresu kandydackiego), uregulowanych w Statucie MKMRP ZOBACZ .
  Podstawowe prawa każdego członka klubu to:
  • Branie udziału w imprezach organizowanych w ramach kalendarza imprez publikowanego na stronie internetowej www.mkmrp.org.pl w zgodzie z regulaminem właściwym dla każdej imprezy
  • Możliwość przystąpienia do członkowstwa w stowarzyszeniach i organizacjach związanych umowami współpracy z MKMRP, takimi jak International Police Motor Corporation (IPMC), Police Motor Corporation Poland (PMCP), Polski Związek Motorowy (PZM), International Police Association – Polish Section (IPA – Sekcja Polska)
  • Reprezentowanie barw Stowarzyszenia przez korzystanie z identyfikatorów osobistych oraz identyfikatorów pojazdu, które można nabyć w sklepiku klubowym prowadzonym i administrowanym przez Z.U.H. KORYS,  ZOBACZ na zasadach regulowanych Statutem Stowarzyszenia
  • Przystąpienie do wewnątrzklubowego programu lojalnościowego regulowanego Regulaminem ZOBACZ, w ramach którego członkowie Stowarzyszenia prowadzący działalność gospodarczą, na zasadach wzajemności udzielają rabatów i ulg na usługi i towary będące przedmiotem ich działalności zawodowej i gospodarczej ZOBACZ
  • Korzystanie z ulg i zniżek przy zakwaterowaniu w sieci hoteli programu UNIFORM HOUSE, których ilość stale wzrasta ZOBACZ
  • Włączenie się do pracy wewnątrz klubowej w jednej z sekcji Stowarzyszenia w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji ZOBACZ
  • Branie udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje organizatorskie lub umożliwiające zdobycie uprawnień, organizowanych i prowadzonych przez poszczególne sekcje Stowarzyszenia.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela :

Prezydent MKMRP – Andrzej Woźniak 
tel.kom. +48 691 370 997
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.