Region Śląsk Opolski
z siedzibą w Opolu

ul. Wschodnia 25
45-449 Opole

 

Prezes Regionu

Paweł Pawłowski  V-ce Prezes

Grzegorz Przybyłko 
Skarbnik

 Teresa Papała-Pawłowska  Sekretarz         Katarzyna Podkalicka
Członkowie zarządu

Andrzej Marciniak 

Adam Jankowski

   


 
Plan pracy regionu

CERTYFIKAT IPMC dla Regionu Śląsk Opolski z siedzibą w Opolu.

24 sierpnia 2012 roku, na 66 Zlocie IPMC w Grudziądzu, Prezydent IPMC - Reinhard Mozer przekazał na ręce Prezydenta MKM RP - Andrzeja Woźniaka certryfikat przynależności z nr 246.