MKMRP Region Kielce

ul. Poligonowa 31
25-219 Kielce

 

Prezes Regionu
Wiesław Cerazy

 

V-ce Prezes
Marek Pisarski
 
Skarbnik
Jolanta Michalska
 

 Członkowie zarządu

Jerzy Kozak

Dorota Woszczyńska

 


 
Plan pracy regionu

CERTYFIKAT IPMC dla Regionu Kielce.

24 sierpnia 2012 roku, na 66 Zlocie IPMC w Grudziądzu, Prezydent IPMC - Reinhard Mozer przekazał na ręce Prezydenta MKM RP - Andrzeja Woźniaka certryfikat przynależności z nr 252.