Zasady funkcjonowania poszczególnych sekcji w strukturach MKMRP

W ramach Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej działają następujące
Komisje:
  1. Komisja d/s Sportów Samochodowych,
  2. Komisja d/s Turystyki Motorowej i Rekreacji,
  3. Komisja d/s Kroniki Klubu, Informacji i Ewidencji,
  4. Komisja d/s Sędziów Sportowych,
  5. Komisja d/s Mundurowych,
  6. Komisja d/s Sportów Motocyklowych,
  7. Komisja d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  8. Komisja d/s Odznaczeń i Wyróżnień.