×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 313.
%PM, %28 %814 %2018 %18:%Cze

Uniform Shooting 2

  Zrzut ekranu 2018 06 28 o 20.30.46

  - Stowarzyszenie Komendantów Policji
  - Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
  - Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej
  - jednostki organizacyjne Policji
  - International Police Motor Corporation (IPMC)
  - IPA Sekcja Polska
  - Regiony MKMRP
  - Państwowa Straż Pożarna
  - Inspektorat Transportu Drogowego
  - Lasów Państwowych
  - Klubów Strzeleckich
  - itp.

  5. Klasyfikacja: indywidualna, odrębna dla poszczególnych konkurencji strzeleckich.

  6. Nagrody: 
  - dla najlepszego strzela w rankingu każdej konkurencji
  - dla najlepszego funkcjonariusza
  - dla najlepszego członka MKMRP
  otrzymają dyplomy oraz puchary - pierwsze 3 miejsca

  7. Organizator zawodów:
   - Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Region Chełmno

   - Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej
  87-100 Toruń ul. Żeglarska 5
  Zawody prowadzą sędziowie klubu sportowego SSCZCh

  8. Opłaty za udział w zawodach:
  Opłata startowa bez noclegu wynosi 60 zł od osoby. Kwota ta pokrywa koszty wynajmu strzelnicy i broni, zakupu amunicji, opłaty sędziowskie i sekretariatu zawodów, posiłek regeneracyjny podczas trwania konkurencji w dniu 13 lipca oraz koszty administracyjne. Opłatę należy uiścić na nr konta bankowego:
  Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej
  18 2030 0045 1110 0000 0261 1700
  z dopiskiem: opłata startowa Uniform Shooting II (oraz dane osób startujących)
  UWAGA:
  Członek formacji biorący udział w zawodach w umundurowaniu reprezentujący swoją formacje pokrywa połowę kosztów tj. 30 zł od osoby.


  10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ISSF oraz IPSC.
  - Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu Zawodów.
  - Na terenie strzelnicy obowiązuje Regulamin Strzelnicy
  - Strzelanie odbywa się wyłącznie z broni dostarczonej na stanowiska przez Organizatora
  - Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  - Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich UNIFORM SHOOTING II. 

   

  Last modified on %PM, %28 %820 %2018 %18:%Cze