Reguły naboru nowych członków

Zasady naboru nowych członków  MKMRP


 1. Zasady wstępowania w szeregi Stowarzyszenia reguluje Statut MKMRP w rozdziale 3 § 11-14  KLIKNIJ i przeczytaj.
  Zapisy te regulują zasady dotyczące statusu członka zwyczajnego jak i członka wspierającego.
 2. CZŁONEK ZWYCZAJNY - po podjęciu decyzji o chęci wstąpienia w szeregi Klubu i zapoznaniu się ze Statutem MKMRP – POBIERZ - oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej – POBIERZ - należy ją złożyć po uprzednim umówieniu się telefonicznie
  - u właściwego Prezesa Zarządu Regionu MKMRP – zobacz dział REGIONY  - dla kandydatów na członka zwyczajnego z poza Torunia
  - bądź dostarczyć osobiście także po uprzednim umówieniu się telefonicznie u Prezydenta MKMRP – Andrzeja Woźniaka KONTAKT – dotyczy kandydatów z Torunia.
 3. CZŁONEK WSPIERAJĄCY – patrz pkt 6 niniejszego opracowania.
 4. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć:
  • Zdjęcie w stroju organizacyjnym – w Toruniu zdjęcia wykonuje Zakład Fotograficzny KODAK PRODUKTY przy ul. Prostej 17 – strój organizacyjny znajduje się w dyspozycji atelier, lub w mundurze służbowym.
   W Regionach informacji o możliwości wykonania zdjęcia do legitymacji udzieli Prezes Regionu.
   Zdjęcie można przesłać w wersji elektronicznej (min 300 dpi ) pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Składkę członkowską w obowiązującej wysokości – aktualnie 80 zł /rok -
   płatną przelewem na rachunek bankowy ZG MKMRP – pobierz FORMULARZ
  • Dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego na zestaw startowy podstawowego wyposażenia członka MKMRP – ZOBACZ – aktualnie 80 zł jednorazowo.
   Zestaw startowy wpisowego można odebrać osobiście wraz z legitymacją członkowską u kwatermistrza ZG MKMRP kol. Ryszarda Kochel – po umówieniu się telefonicznie tel. kom 605 609 710, lub zlecić wysyłkę pocztową – konieczność pokrycia kosztu wysyłki.
 5. W ramach wniesionej składki członkowskiej, otrzymuje się jednoroczną legitymację członkowską, ważną nieprzekraczalnie do dnia 31 grudnia danego roku, bez względu na to w którym miesiącu nastąpiło przyznanie członkostwa.
  Wydanie kolejnej legitymacji na rok następny, następuje po dokonaniu kolejnej opłaty składki.
 6. Kandydatów na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny MKMRP na wniosek i rekomendację Prezesa Regionu,  lub po rozmowie weryfikacyjnej - po uprzednim umówieniu się telefonicznie - u Prezydenta MKMRP – kol. Andrzeja Woźniaka.
 7. Z chwilą otrzymania legitymacji członkowskiej, członek nabiera wszystkich uprawnień statutowych ( w strukturach Stowarzyszenia nie ma okresu kandydackiego), uregulowanych w Statucie MKMRP ZOBACZ .
  Podstawowe prawa każdego członka klubu to:
  • Branie udziału w imprezach organizowanych w ramach kalendarza imprez publikowanego na stronie internetowej www.mkmrp.org.pl w zgodzie z regulaminem właściwym dla każdej imprezy
  • Możliwość przystąpienia do członkowstwa w stowarzyszeniach i organizacjach związanych umowami współpracy z MKMRP, takimi jak International Police Motor Corporation (IPMC), Police Motor Corporation Poland (PMCP), Polski Związek Motorowy (PZM), International Police Association – Polish Section (IPA – Sekcja Polska)
  • Reprezentowanie barw Stowarzyszenia przez korzystanie z identyfikatorów osobistych oraz identyfikatorów pojazdu, które można nabyć w sklepiku klubowym ZOBACZ na zasadach regulowanych Statutem Stowarzyszenia
  • Przystąpienie do wewnątrzklubowego programu lojalnościowego regulowanego Regulaminem ZOBACZ, w ramach którego członkowie Stowarzyszenia prowadzący działalność gospodarczą, na zasadach wzajemności udzielają rabatów i ulg na usługi i towary będące przedmiotem ich działalności ZOBACZ
  • Korzystanie z ulg i zniżek przy zakwaterowaniu w sieci hoteli programu UNIFORM HOUSE, których ilość stale wzrasta ZOBACZ
  • Włączenie się do pracy wewnątrz klubowej w jednej z sekcji Stowarzyszenia w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji ZOBACZ
  • Branie udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje organizatorskie lub umożliwiające zdobycie uprawnień, organizowanych i prowadzonych przez poszczególne sekcje Stowarzyszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela :

Prezydent MKMRP – Andrzej Woźniak
tel.kom. +48 691 370 997
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.